torsdag 19. februar 2009

Teboks

Te bokser er jo blitt ganske fine, men man kan jo gjre litt ekstra ut av dem.
Teaboxex are kind of nice, but you can make it even better.
Jeg lagde en boks med lokk og et hull i bunnen du kan ta teposene ut gjennom.
I made a box with a lid and a hole in the bottom to take the teabags out.

Alle sidene ble dekorert med terelatere bilder.
All the sides was decorated with piqturs with teateam.
På den ene siden satte jeg på noen charms for det lille ekstra.
On the one side I put some charms to get the extra thoch.
Blomsene gikk igjen på flere steder.
The flower I used more then once.
Lokket dekorerte jeg med tekst og en blomst.
The lid was decorated with text and a flower.

1 kommentar:

Leni sa...

å denne var bare skjønn=)
kan jeg få oppskrift?

Sy det...

Sy det...