fredag 23. januar 2009

Bind-it-Al notisbøker

Dette er fine vennegaver, de er lette å lage og de tar ikke så mye tid.
This is a nice friendshipgift, they are easy to make and it doesn't take to much time.

Her har jeg brukt Bind-it-All for å få ringperm.
I have used Bind-it-all to make them.

Barna og jeg hadde det mye gøy når vi laget disse.
The kids and I had fun while making these.

Ingen ble like, noen hadde stemplede figurer og noen hadde tekster.
Not two were alike, some had stamped figures ond som stamped text.

*Remeber*
Remember the Alamoe,
Remeber the Main,
Remember Pearl Harbour
a constant refrain,
but also remeberd
it should be expected,
what candidates promiced
when they were elected.

Ingen kommentarer:

Sy det...

Sy det...